La recerca del Prof. Giuseppe Grosso se centra en la nutrició basada en l’evidència. Els seus principals interessos inclouen l’estudi de la relació entre els patrons dietètics, grups específics d’aliments i compostos individuals en les principals malalties cròniques no transmissibles. L’objectiu principal de la recerca del Prof. Grosso, és produir una síntesi d’evidència destinada a generar recerques orientades a la formulació de polítiques en l’àrea de la nutrició en salut pública. La recerca del professor Grosso també té com a objectiu mesurar la salut planetària, inclòs l’impacte potencial de la nutrició a nivell mundial.