L’ Organització es reserva el dret a realitzar canvis i modificacions en el programa